top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Door een afspraak te maken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

De afspraak voor een massage(behandeling):

 • Bij het maken van een afspraak wordt gevraagd naar uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze informatie is een behandeling niet mogelijk.

 • Tibi Massage maakt via de website gebruik van een online afspraken systeem. Pas na ontvangst van een bevestiging via email is de afspraak geregistreerd.

 • Afspraken kunnen via het online afsprakensysteem op de website van Tibi Massage maximaal tot 12 uur voor de te reserveren datum en tijd worden gemaakt.

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.

 

(Medische) gegevens ten behoeve van de behandeling:

 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door de massagetherapeut een kort intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden of worden besloten de behandeling niet te geven.

 • Soms is er een reden om je niet te laten masseren (contra indicatie), bijvoorbeeld bij koorts, besmettelijke huidaandoeningen of een prille zwangerschap. En soms is het raadzaam om eerst met een arts te overleggen, bijvoorbeeld bij kanker of vaataandoeningen. Tijdens de intake zal de massagetherapeut aandacht besteden aan eventuele contra-indicaties. Op de website staat een overzicht van de contra-indicaties voor massage.

 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

 • Bij Tibi Massage worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan afgezien worden van een massage/behandeling en wordt er doorverwezen naar de huisarts of specialist.

 

Het cliëntdossier en privacy:

 • De therapeut houdt een cliëntdossier bij.

 • De therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig de AVG (de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens). 

 • Alle informatie die voor het maken van een afspraak, tijdens het intakegesprek en tijdens de massage/behandeling door de cliënt wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor Marieke Jacobs, massagetherapeut bij Tibi Massage. Zonder schriftelijke toestemming worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.

 • Op de website van Tibi Massage staat het privacyreglement. In dit reglement is alle informatie beschikbaar met betrekking tot de bescherming en privacy van persoonsgegevens.

 

Betaling en factuur:

 • Betaling verloopt via een Tikkie, een factuur of contant.

 • Ongeacht de wijze van betaling ontvangt de cliënt na afloop van de massage(behandeling) een factuur via de e-mail.

 

Afbreken massage:

 • Erotische massages maken geen deel uit van de massages die Tibi Massage aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 • Tibi Massage houdt zich ten alle tijden het recht voor om de behandeling op elk moment te staken en te verzoeken dat de cliënt vertrekt.

 

Wetgeving en klachten:

 • De therapeut is gehouden te handelen volgens de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • Eventuele klachten ten aanzien van behandeling(en) die niet naar bevrediging kunnen worden opgelost tussen cliënt en therapeut worden in behandeling genomen en uitbesteed aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Meer informatie over de klachtenprocedure staat op de website van Tibi Massage.

Logo Tibi gr-wit lang.png
bottom of page